KONJIŠKI

KONJIŠKI

Goveji burger z dvema pleskavicama in dvema siroma.